RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ звернулась до НБУ з пропозиціями щодо недопущення додаткового погіршення умов діяльності банків

04.12.2008

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного Банку України Володимира Стельмаха з пропозиціями щодо недопущення додаткового погіршення умов діяльності банків.

Як наголосив Президент АУБ в листі до Голови НБУ: “АУБ принципово підтримує дії НБУ, направлені на посилення ліквідності та скорочення ризиків у діяльності банків”.

Разом з тим, АУБ наголошує, що посилення НБУ вимог до банків щодо скорочення розбалансованості між активами та пасивами терміном більше року (довгостроковий ГЕП) не враховують кризові прояви, що склалися на міжнародних ринках капіталу та фінансовому ринку України.

Як відзначив Президент АУБ: “В умовах глобальної фінансової та економічної кризи відсутні вільні кошти для поповнення довгострокових пасивів банків протягом лише 1 року. Проблема значно посилюється і девальвацією національної валюти, що веде до збільшення гривневого еквіваленту довгострокового ГЕПу у зв’язку з переоцінкою валютних ГЕПів за зростаючим курсом іноземних валют. За цих умов може відбуватися технічне збільшення довгострокового ГЕПу та невиконання плану скорочення ГЕПу, що відповідно до листа НБУ потягне за собою коригування суми регулятивного капіталу”.

В АУБ підкреслюють, що регулятивний капітал є базовим показником для розрахунку переважної більшості економічних нормативів, і його зменшення призведе до ланцюгової реакції порушення банками інших нормативів. “Це стане додатковим дестабілізуючим фактором в умовах економічної та фінансової кризи, що розгорнулася в Україні”, – вважає Президент АУБ.

Для недопущення додаткового погіршення умов діяльності банків АУБ в листі до НБУ запропонувала:

1. Вирішити питання правового врегулювання вимог щодо коригування регулятивного капіталу банку на суму довгострокового ГЕПу шляхом внесення змін до Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”;
2. При цьому передбачити коригування регулятивного капіталу лише на суму того довгострокового ГЕПу, що виник у банків у зв’язку з наданням нових кредитів після 1 грудня 2008 року. Не проводити коригування регулятивного капіталу у разі, якщо зростання ГЕПу відбулося у зв’язку з переоцінкою  активів через зростання курсу іноземних валют;
3. Подовжити принаймні у двічі (до 01.01.2011 року) термін Плану зменшення довгострокового ГЕПу до розміру статутного капіталу банку.
4. Доопрацювати форму статистичної звітності №631 “Звіт про структуру активів та пасивів за строками до погашення”, включивши до переліку довгострокових пасивів безвідкличні відновлювані кредитні лінії, що отримані комерційними банками від банків інвестиційного класу, стабільну частину залишків поточних рахунків клієнтів банку, внески за незареєстрованим статутним капіталом.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 

Пошук
НОВИНИ