RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
Представники Ради АУБ наголошують на дотриманні принципу рівності у ставленні НБУ до рефінансування банків

05.11.2008

Відповідно до рішення Ради Асоціації українських банків від 31 жовтня, група членів Ради та керівників банків-членів АУБ зустрілась з Головою НБУ Володимиром Стельмахом та першим заступником Головни НБУ Анатолієм Шаповаловим.

В ході зустрічі представниками АУБ було викладено пропозиції щодо заходів із стабілізації банківського сектору. Зокрема, наголошено на необхідності законодавчого врегулювання права НБУ на впровадження мораторію на дострокове зняття депозитів. Для цього пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, законів України “Про Національний банк України”, “Про банки та банківську діяльність”.

Також було підкреслено, що банкіри одностайно підтримують прийняття НБУ Постанови №319 від 11.10.2008 року. Разом з тим, як наголосили представники АУБ, окремі положення Постанови не враховують деякі нюанси ситуації на ринку банківських послуг і потребують уточнення, а в окремих випадках – і перегляду.

Зокрема, обговорюючи порядок рефінансування, члени Ради АУБ висловлювалися за:

- збереження рівного доступу всіх банків (незалежно від розміру статутного капіталу банку) до механізмів оперативного рефінансування, передбаченого  Постановою №328. Було підкреслено, що рівність банків щодо доступу до рефінансування є принципом для АУБ;

- удосконалення процедури тендерного рефінансування;

- розробку упереджувальної системи рефінансування банків (стенд-бай) у межах лімітів, встановлених для кожного конкретного банку у залежності від ризиків його діяльності, запровадження у межах цієї системи лімітів овердрафт для забезпечення розрахунків банків.

З метою забезпечення виконання банками своїх зобов’язань перед клієнтами, члени Ради АУБ запропонували до розрахунку граничного розміру кредитів в іноземній валюті включити зобов’язання, що обліковувалися на позабалансових рахунках банків станом на 13.10.20087 року (безвідкличні зобов’язання з кредитування, гарантії, безвідкличні акредитиви тощо). Окрім цього, члени Ради АУБ запропонували надати банкам право більш гнучко підходити до питання реструктуризації кредитної заборгованості позичальників та скасувати вимоги Постанови щодо недопущення необґрунтованої пролонгації кредитів.

Торкаючись Листа НБУ від 24.10.2008 року № 40-111/4329-14507 (щодо відображення у обліку та звітності окремих операцій із залучення коштів клієнтів), члени Ради АУБ наголосили, що виконання його у встановлені терміни є неможливим з об”єктивних причин, у т.ч. і через необхідність зміни обліку, що вимагатиме переоформлення значної кількості депозитних угод.

Також члени Ради АУБ подали пропозиції щодо додаткових заходів з мінімізації впливу глобальної фінансової кризи на банківську систему України:

1) спростити процедуру нарощення статутних капіталів банків, їх реорганізації шляхом злиття та приєднання, передбачивши реєстрацію відповідними регуляторними органами необхідних змін за фактом їх офіційного подання;
2) з метою відновлення міжбанківського кредитування, як важливого неемісійного джерела підтримки ліквідності, розглянути доцільність надання урядових гарантій за такими операціями;
3) опрацювати питання конверсії кредитів, наданих позичальникам – фізичним особам в іноземній валюті, у заборгованість в національній валюті.

Подано пропозиції і щодо заходів з посилення довіри до банківської системи.

Обговорення поданих АУБ пропозицій пройшло досить емоційно. Під час дискусії сторони намагалися почути одна одну, що не завжди вдавалося. Під кінець дискусії Голова НБУ пообіцяв уважно розглянути подані АУБ пропозиції, а представники Ради АУБ висловили надію, що і цього разу НБУ почує голос другого рівня банківської системи країни. 
 
Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ