RSS
24 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Підсумки діяльності комерційних банків України за третій квартал 2008 р.

29.10.2008

У третьому кварталі 2008 року приріст ВВП склав 6,9% (у 2007 році – 7,7%), індекс промислового виробництва становив 5,1 % (у 2007 році – 10,7%). Індекс споживчих цін становив 16,1%, (у 2007 році – 8,6%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець вересня 2008 року склали 37,53 млрд. доларів США (приріст з початку року склав 6,07 млрд. доларів США).        

За даними НБУ в Україні, станом на 1 жовтня 2008 року ліцензію на здійснення банківських операцій мало 181 банк. У стадії ліквідації перебуває 13 банків (10 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів). Філійна мережа банків України складається з 1344 діючих філій.

Станом на 1 жовтня 2008 р. обсяг активів банківської системи становив 755,6 млрд. грн., зростання з початку року склало 26,0%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 80,2% усіх активів.

За дев’ять місяців 2008 року зобов’язання банків збільшилися на 25,2% і  на 01.10.2008 року становили 663,4 млрд. грн. При цьому приріст коштів клієнтів банків склав 59,9 млрд. грн. або 25,2%.

Власний капітал  банківської  системи України збільшився на 22,58 млрд. грн. або 32,5% і за станом на 01.10.2008 року становив 92,2 млрд. грн.  Слід зазначити, що це зростання відбулося,  в основному, за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу на 17,4 млрд. грн. (на 40,6%).

З початку 2008 року банки отримали прибуток у розмірі 6,7 млрд. грн. (у 2007 році – 4,2 млрд. грн.).

Облікова ставка зросла з 30.04.2008 року до 12,0% (з 01.01.2008 р встановлена на рівні 10%). Кредитні ставки банків у національній валюті зрослі з 14,4% до 16,8% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 32,1%, а фізичним особам на 33,5%.  Обсяг довгострокових кредитів зріс на 28,0% і становив 373,6 млрд. грн., або 59,5% від наданих кредитів.

*  *  *

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 165 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.10.2008 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 112 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом першого півріччя 2008 року.

     Загальний обсяг активів 165 банків за дев’ять місяців 2008 року сягнув 722,400 млрд. грн., що становить 95,5% по банківській системі. По індикативній групі банків активи за півріччя зросли на 80,66 млрд. грн., або на 16,15%.
     Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 69,95% до 72,43% у загальному обсязі активів; зменшилися залишки на коррахунках з 8,55% до 7,00% та вкладень у цінні папери з 4,89% до 4,34%.
     За станом на 01.10.2008 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2008 року): 72,43% (69,95%) - кредитний портфель та лізинг; 7,00%(8,55%) -  коррахунки в інших банках; 4,34% (4,89%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,18% (7,23%) - депозити та кредити в інших банках; 4,22% (4,52%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,44%(2,68%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,23%(0,21%) - інвестиції капіталу; 2,25%(1,97%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи за станом на 01.10.2008 р. була такою: кредити юридичним особам – 54,74%(54,51%) - склали 274,685 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 36,10%(35,98%) – 181,168 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 9,16%(9,51%) – 45,981 млрд. грн.
    Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 21,45% до 18,86% та зросла частка строкових депозитів з 42,47% до 39,78%.
      За станом на 01.10.2008 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 18,86%(21,45%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 42‚47%(39,78%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 29‚01%(28,01%) - залучені строкові кошти банків; 1,80%(2,10%)  - коррахунки інших банків; 1,52%(1,82%) - субординована заборгованість;  2,21%(3,24%) - цінні папери власного боргу; 3,97%(3,39%) - інші.
      Обсяг  капіталу 165 банків на 01.10.2008 року становив 94 761,8 млн. грн., або 13 585,8 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 59 498,7 млн. грн., або 8 530,2 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.10.2008 року становив 71 808,2 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 21,54%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 38,51% і дорівнює 47 538,9 млн. грн. та фінансового результату.
     Фінансовий результат за дев’ять місяців 2008 року 165 банків становив 6 233,9 млн. грн. проти 4 018,1 млн. грн. в аналогічному періоді 2007 року. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.10.2008 р. склала 0,86%, проти 0,85% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу –  10,48%, проти 11,38% станом на 01.10.2007 р.
У індикативній групі банків прибуток склав 3 509,3 млн. грн., що на 1 382,24 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2007 року .
     За станом на 01.10.2008 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.08 року): 77,38% (74,33%) - процентні, 14,61% (16,75%) - комісійні, 8,01% (8,92%) - інші.
     Структура процентних доходів: 47,05(48,51%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 32,21% (31,13% )- від кредитів фізичним особам; 2,49% (2,39%) - від цінних паперів; 13,35% (13,72%) - від операцій з філіями; 4,78% (4,23%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,12% (0,03%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 52,53% (50,72%) - процентні витрати, 2,11% (2,54%) - комісійні витрати; 31,39% (32,48%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 10,79% (11,94%) – створення резервів; 3,18% (2,32%) - податок на прибуток.
     Структура процентних витрат: 32,79% (34,57%) - за коштами фізичних осіб; 21,27% (21,67%) - за операціями з філіями; 19,09% (19,03%) - за коштами інших банків; 14,05% (12,64%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 4,05% (4,23%) - від цінних паперів; 0,71% (0,31%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,30% (1,96%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,71% (5,29%) - за іншими операціями.

 

27 жовтня  2008  року                                     Асоціація українських банків
                                                                                      ІАЦ “Банк-Інформ”

Пошук
НОВИНИ