RSS
15 Листопад
     
 
Новини АУБ
Лист президента АУБ до Голови ВР України про законодавчу неврегульованість ринку охоронних послуг в Україні

06.08.2008

Вих. № 01/02-06/0414
від 04.08.2008


Шановний Арсенію Петровичу !

З цим висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій діяльності на благо України.
Ситуація, яка складається останнім часом у взаємовідносинах між Державою службою охорони при МВС України та комерційними банками і можливі негативні наслідки її змушує Асоціацію українських банків звернутися до Вас як до очільника вищої законодавчої влади в Україні.
Як відомо, державою на банківську систему України покладені фінансово-економічні функції: забезпечення стабільності національної валюти, своєчасне проведення розрахунків між суб’єктами господарювання, забезпечення потреби економіки кредитними ресурсами, забезпечення суб’єктів господарювання, установ і населення України готівковими коштами шляхом здійснення інкасаторських операцій у державі.
В Україні дотепер існує законодавча неврегульованість ринку охоронних послуг та нагальна необхідність прийняття відповідних законів, які створять конкурентний ринок охоронних послуг, забезпечать рівні права всіх її операторів та стануть важливим внеском у реалізацію Закону України “Про концепцію загальнодержавної програми про адаптацію законодавства України до засад Європейського Союзу” від 21.11.2002 року за № 228.
За 17-річну історію незалежності, законодавчо не урегульована діяльність приватних охоронних підприємств, статус їхніх працівників, право володіння і користування зброєю всіма суб'єктами ринку охоронних послуг. Відсутні ряд важливих для цієї сфери законів: “Про охоронну діяльність”, “Про зброю”. Не прийняті Верховною Радою України зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», що передбачали б надання банкам права на володіння та користування вогнепальною зброєю для здійснення функції охорони приміщень та забезпечення надійного збереження грошей та цінностей при їх зберіганні та транспортуванні.
Ті законопроекти, які пропонувалися до розгляду у Верховній Раді України, здебільшого не відповідали основним ринковим принципам конкуренції та рівності всіх форм власності, не враховували досвід країн Західної Європи та наших сусідів: Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії та ін. У зазначених державах сфера охоронних послуг врегульована на рівні законодавчих актів за ринковими засадами та на принципах рівної конкуренції між державними та недержавними охоронними структурами. І це дало позитивні результати як для користувачів охоронних послуг так і для суб’єктів надання цих послуг, забезпечило цивілізований взаємовигідний порядок функціонування сфери охорони у державі.
Питання удосконалення ринку охоронних послуг в Україні з урахуванням міжнародного досвіду були розглянуті на Міжнародній науково-практичній конференції в м.Києві ще в листопаді 2003 року, організаторами якої виступили Комітет з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України, Національний банк України, Асоціація українських банків  та Українська федерація працівників недержавних служб безпеки. І вони досі актуальні.
В роботі Конференції взяли участь народні депутати Верховної Ради України, представники законодавчих та виконавчих органів, охоронних структур, банківського бізнесу та представники банківських об`єднань вказаних вище країн.
Матеріали Конференції (додаються) із зверненням щодо надання дієвої підтримки з боку державних органів влади та управління були надіслані всім зацікавленим, але і на сьогодні рекомендації конференції залишаються лише на папері.
За останні сім років, починаючи з 2001 року, до банківських установ щорічно по декілька разів надходять пропозиції Державної служби охорони при МВС України (надалі ДСО) про суттєве збільшення вартості охорони як банківських приміщень, так і з супроводження інкасаторських бригад банків (послуги озброєної охорони) без виваженого економічного обґрунтування.
Вперше за сім років протистояння між ДСО та банківською спільнотою було досягнуто взаєморозуміння наприкінці 2007 року. Так, між Асоціацією українських банків та Департаментом Державної служби охорони при МВС України (надалі ДДСО) 29 жовтня 2007 року було підписано “Меморандум про співпрацю з питань охорони  між Департаментом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України і Асоціацією українських банків” (надалі – Меморандум). Це була, без перебільшень, визначна подія.
Але, на превеликий жаль, ситуація кардинально погіршилась уже в середині 2008 року. У травні 2008 року ДСО заявила про одностороннє відкликання свого підпису під Меморандумом. І, вертаючись до ганебної практики минулих років, знову, в середині року, розіслала листи банкам з вимогою переглянути вартість послуг та їх підвищення від 30 до 100% без надання відповідних обґрунтувань всупереч підписаним договорам, погрожуючи зняттям охорони. Зазначимо, що кожен банк формує річний бюджет, в якому враховані і витрати на послуги охорони. Даний бюджет є незмінним протягом року, незалежно від економічних показників у державі.
Особливу стурбованість викликає той факт, що у своїх зверненнях до банків ДСО висловлює намір в односторонньому порядку розривати угоди з банками про надання послуг озброєної охорони, якщо банки не погодяться на  пропозиції щодо збільшення вартості послуг, погрожують зняти охорону.
Зараз вже є  факти зняття та зменшення постів охорони в банках.
Така позиція ДСО може призвести до негативних наслідків не лише для банківської системи, а і для держави в цілому.
На жаль, керівництво МВС, посилаючись на госпрозрахунковий статус ДСО, не вживає дієвих заходів щодо втручання у цю ситуацію  та організації нормального діалогу між користувачами та постачальниками послуг охорони.
Переконливо просимо Вас, шановний Арсенію Петровичу, звернути увагу на ситуацію, що склалася, та докласти необхідних зусиль з боку ВР України для законодавчого врегулювання цієї проблеми.  

Додатки: 1. Інформація щодо стосунків ДСО при МВС України і комерційних банків – на 3 аркушах.
 2. Матеріали конференції - на 145 аркушах.

 
З повагою
Президент Асоціації                                                О. СУГОНЯКО

###

Додаток
до листа № 01/02-06/0414
 від 04.08.2008 р.

 Деяка інформація щодо стосунків ДСО при МВС України
і комерційних банків

У підписаному Меморандумі сторони погодилися спільно працювати на створення цивілізованого конкурентного ринку охоронних послуг в Україні за європейськими стандартами, у тому числі і ринку послуг охорони, озброєної вогнепальною нарізною зброєю; опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, що впливають на сферу забезпечення охорони банківських установ, життя і здоров’я працівників, клієнтів з урахуванням інтересів обох сторін та ін. Також Сторони домовились, що  щорічно обговорюють та виробляють спільні позиції щодо визначення цінової політики на наступний рік для банків – клієнтів ДСО, з урахуванням регіональних особливостей, для чого у жовтні-листопаді кожного року проводять спільні наради та консультації, за результатами яких підписується протокол погодження принципів цінової політики на послуги ДСО для банків на наступний рік.
На підставі Меморандуму АУБ з ДДСО був підписаний “Протокол погодження принципів цінової політики Державної служби охорони при МВС України для банків на 2008 рік” (надалі Протокол), у якому визначено, що з метою недопущення порушення законодавства України щодо захисту економічної конкуренції при наданні послуг з охорони банківським установам, що охороняються підрозділами ДСО, сторони погодили підвищення вартості послуг ДСО з охорони банківських установ та грошових коштів і інших цінностей, що перевозяться представниками банків, у розмірі до 13% від діючих тарифів на момент підписання цього Протоколу по кожному виду окремих послуг, або загальних витрат на всі види послуг, що надаються ДСО, по кожному банку. Ціна послуг для кожного конкретного банку встановлюється шляхом переговорів суб’єктів договірних відносин згідно з вимогами цивільного та господарського законодавства України. Узгоджена на рівні центральних офісів банків і Департаменту ДСО при МВС України ціна по кожному регіону діє з 01.01.2008 по 31.12.2008 року. На початку 2008 року на основі вищезазначених Меморандуму та  Протоколу між підрозділами ДСО та банками були підписані договори на отримання послуг охорони на 2008 рік.
У зв’язку з цим АУБ листом від 10.06.2008 року № 08/02-06/0297 звернулася до Міністра юстиції України п.Оніщука М.В. з проханням надати роз’яснення щодо правомірності відклику ДДСО підпису під Меморандумом та наголосивши на відсутності підстав для дострокового розірвання в односторонньому порядку договорів з банками на послуги озброєної охорони, оскільки договори на охорону банків були укладені з розрахунку підвищення тарифів на 13% проти тих, що діяли у 2007 році, тобто так, як це передбачено окремим Протоколом, підписаним керівниками ДДСО та АУБ 29.10.2007 року, і який не є додатком до Меморандуму. Міністерство юстиції на сьогодні не тільки не надало незалежних роз’яснень, а направило лист АУБ  на розгляд МВС України, якому підпорядкована ДСО, тобто “кинули щуку в воду” (лист Мінюсту від 25.06.2008 р. № 6087-0-33-08-20).
ДСО обрала позицію тиску та ультимативних вимог до комерційних банків, користуючись виключно домінуючим правом на зброю, якого інші учасники ринку охоронних послуг не мають, але без якої неможлива охорона банківських приміщень та охорона при супроводі бригад інкасаторів банків.
Разом з тим, банки не можуть здійснити повноцінну заміну послуг ДСО на охорону своїми силами або на послуги недержавних охоронних структур тому, що на сьогодні відсутні основоположні закони у сфері охоронних послуг, незважаючи на їх нагальну необхідність у зв`язку із стратегічною метою України щодо інтеграції до Європейського Союзу та повноцінної у ньому участі. Внаслідок їх нерівного правового становища порівняно із ДСО, останні не можуть створити належну конкуренцію ДСО. 
В Україні дотепер, за 17-річну історію незалежності, законодавчо не урегульована діяльність приватних охоронних підприємств, статус їхніх працівників, право володіння і користування зброєю всіма суб'єктами ринку охоронних послуг. Відсутні ряд важливих для цієї сфери законів: “Про охоронну діяльність”, “Про зброю”. Не прийняті Верховною Радою України зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», що передбачали б надання банкам права на володіння та користування вогнепальною зброєю для здійснення функції охорони приміщень та забезпечення надійного збереження грошей та цінностей при їх зберіганні та транспортуванні.
Запропоновані до розгляду у Верховній Раді України законопроекти законів про охоронну діяльність та про зброю здебільшого не відповідають основним ринковим принципам конкуренції та рівності всіх форм власності, не враховують досвід країн Західної Європи та наших сусідів: Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії та ін. У зазначених державах сфера охоронних послуг врегульована на рівні законодавчих актів за ринковими засадами та на принципах рівної конкуренції між державними та недержавними охоронними структурами. І це дало позитивні результати як для користувачів охоронних послуг так і для суб’єктів надання цих послуг, забезпечило цивілізований взаємовигідний порядок функціонування сфери охорони у державі.
Питання удосконалення ринку охоронних послуг в Україні з урахуванням міжнародного досвіду були розглянуті на Міжнародній науково-практичній конференції в м.Києві ще в листопаді 2003 року, організаторами якої виступили Комітет з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України, Національний банк України, Асоціація українських банків  та Українська федерація працівників недержавних служб безпеки.
В роботі Конференції взяли участь народні депутати Верховної Ради України, представники законодавчих та виконавчих органів, охоронних структур, банківського бізнесу та представники банківських об`єднань вказаних вище країн.
Матеріали Конференції із зверненням надання дійової підтримки з боку державних органів влади та управління були надіслані всім зацікавленим, але і на сьогодні рекомендації конференції залишаються лише на папері.
Звертаємо увагу на законодавчу неврегульованість ринку охоронних послуг та нагальну необхідність прийняття законів про охоронну діяльність та про зброю, які відповідали б сучасним потребам українського суспільства, створять конкурентний ринок охоронних послуг, забезпечать рівні права всіх її операторів та стануть важливим внеском у реалізацію Закону України “Про концепцію загальнодержавної програми про адаптацію законодавства України до засад Європейського Союзу” від 21.11.2002 року за № 228-IV) абзац 4.
У відповідності до основного документу СОТ “Генеральної угоди по торгівлі послугами” Державна служба охорони при МВС України, що надає охоронні послуги, не повинна бути “при МВС”, тобто належною до державного органу виконавчої влади – Міністерства внутрішніх справ України, а повинна бути від нього відокремлена.


Асоціація українських банків

 


 

Пошук
НОВИНИ