RSS
15 Листопад
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за І-е півріччя 2008 року”

24.07.2008

24 липня в Асоціації українських банків відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за І-е півріччя 2008 року”. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко.
Під час прес-конференції її учасники повідомили, що у першому півріччі 2008 року приріст ВВП склав 6,3% (у 2007 році – 8,7%), індекс промислового виробництва становив 7,5% (у 2007 році – 11,8%). Індекс споживчих цін становив 15,5%, (у 2007 році – 4,2%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець червня 2008 року склали 35,44 млрд. доларів США (приріст за півріччя склав 2,98 млрд. доларів США).
         За даними НБУ в Україні, станом на 1 липня 2008 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 178 банків. У стадії ліквідації перебуває 15 банків (12 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів). Філійна мережа банків України складається з 1336 діючих філій.
Станом на 1 липня 2008 р. обсяг активів банківської системи становив 699,3 млрд. грн., зростання з початку року склало 16,7%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 82,9% усіх активів.
За перше півріччя 2008 року зобов’язання банків збільшилися на 16,0% і  на 01.07.2008 року становили 614,7 млрд. грн. При цьому приріст коштів клієнтів банків склав 42,4 млрд. грн. або 15,4%.
Власний капітал  банківської  системи України збільшився на 15,1 млрд. грн. або 21,7% і за станом на 01.07.2008 року становив 84,7 млрд. грн.  Слід зазначити, що це зростання відбулося,  в основному, за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу на 10,4 млрд. грн. (на 24,2%).
За перше півріччя 2008 року банки отримали прибуток у розмірі 4,3 млрд. грн. (у 2007 році – 3,1 млрд. грн.).
Облікова ставка зросла з 30.04.2008 року до 12,0% (з 01.01.2008 р встановлена на рівні 10%). Кредитні ставки банків у національній валюті зрослі з 14,4% до 17,6% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 20,1%, а фізичним особам на 23,7%.  Обсяг довгострокових кредитів зріс на 20,7% і становив 352,5 млрд. грн., або 60,8% від наданих кредитів.

*  *  *

       Як повідомив Президент АУБ Олександр Сугоняко, для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 159 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.07.2008 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 112 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом першого півріччя 2008 року.
      Загальний обсяг активів 159 банків за шість місяців 2008 року сягнув 659,241 млрд. грн., що становить 94,3% по банківській системі. По індикативній групі банків активи за півріччя зросли на 80,66 млрд. грн., або на 16,15%.
     Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 69,20% до 72,12% у загальному обсязі активів; зменшилися залишки на коррахунках з 7,35% до 6,75%, міжбанківських кредитів з 8,85% до 7,88% та вкладень у цінні папери з 4,54% до 3,76%.
     За станом на 01.07.2008 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2008 року): 72,12% (69,20%) - кредитний портфель та лізинг; 6,75%(7,35%) -  коррахунки в інших банках; 3,76% (4,54%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,88% (8,85%) - депозити та кредити в інших банках; 4,34% (4,56%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,58%(3,08%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,25%(0,24%) - інвестиції капіталу; 2,31%(2,20%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.07.2008 р. була такою: кредити юридичним особам – 53,71%(53,16%) - склали 249,542 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 36,32%(35,38%) – 168,756 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 9,96%(11,46%) – 46,294 млрд. грн.
    Структура зобов’язань за півріччя також змінилася. При цьому знизилася питома вага залучених коштів банків з 30,01% до 27,74%; зросла частка строкових депозитів з 39,50% до 41,65% та коштів до запитання з 19,89% до 20,12%.
      За станом на 01.07.2008 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 20,12%(19,89%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 41‚65%(39,50%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 27‚74%(30,01%) - залучені строкові кошти банків; 2,37%(2,50%)  - коррахунки інших банків; 1,58%(1,48%) - субординована заборгованість;  3,04%(3,62%) - цінні папери власного боргу; 3,50%(3,00%) - інші.
      Обсяг  капіталу 159 банків на 01.07.2008 року становив 85 821,7 млн. грн., або 11 251,2 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 53 196,0 млн. грн., або 6 974,0 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.07.2008 року становив 66 173,8 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 20,16%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 27,89% і дорівнює 43 828,7 млн. грн. та фінансового результату.
     Фінансовий результат за перше півріччя 2008 року 159 банків становив 3 891,8 млн. грн. проти 2 408,690 млн. грн. в аналогічному періоді 2007 року. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.07.2008 р. склала 0,59%, проти 0,56% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу –  7,32%, проти 8,11% станом на 01.07.2007 р.
У індикативній групі банків прибуток склав 3 509,3 млн. грн., що на 1 382,24 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2007 року .
     За станом на 01.07.2008 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.08 року): 77,10% (74,14%) - процентні, 14,67% (16,64%) - комісійні, 8,24% (9,23%) - інші.
     Структура процентних доходів: 46,93(48,83%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 32,65% (31,14% )- від кредитів фізичним особам; 2,50% (2,44%) - від цінних паперів; 12,88% (13,88%) - від операцій з філіями; 4,90% (4,04%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,13% (0,19%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 52,39% (50,73%) - процентні витрати, 2,12% (2,73%) - комісійні витрати; 32,30% (33,67%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 10,16% (10,00%) – створення резервів; 3,03% (2,87%) - податок на прибуток.
     Структура процентних витрат: 32,68% (33,74%) - за коштами фізичних осіб; 20,53% (21,50%) - за операціями з філіями; 19,91% (19,70%) - за коштами інших банків; 13,72% (13,13%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 4,47% (4,41%) - від цінних паперів; 0,59% (0,29%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,23% (1,93%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,73% (5,31%) - за іншими операціями.

 

Пошук
НОВИНИ