RSS
15 Грудень
     
 
Новини АУБ
Виключенню України з “чорного списку” FATF заважають неправомірні підзаконні акти

23.09.2003

Спільним наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України від 12.08.03р. № 94/387 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.03р. за № 740/8061) був затверджений Порядок надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі – Порядок). Цей Порядок визначив механізм надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані зі згаданою протиправною діяльністю, а також отримання інформації про хід опрацювання наданих матеріалів.

Розпорядженням від 17.07.03р. № 420-р Кабінет Міністрів України відрядив до Держфінмоніторингу із залишенням у кадрах Державної податкової адміністрації України кілька високопоставлених офіцерів податкової міліції.

На думку спеціалістів Асоціації українських банків, згадані підзаконні нормативні акти не відповідають чинному законодавству та мають бути скасовані з таких правових підстав:

  • Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, який, зокрема, передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Так, статтею 19 Конституції України (частина 2) проголошено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  • Закон України від 28.11.02р. № 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі – Закон від 28.11.02р. № 249-IV) зобов’язує Держфінмоніторинг відповідно до покладених на нього завдань співпрацювати з органами виконавчої влади, іншими державними органами, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму та за наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, надавати правоохоронним органам, згідно з їх компетенцією, відповідні узагальнені матеріали. В усіх інших випадках Держфінмоніторингу заборонено передавати будь-кому одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка містить комерційну чи банківську таємницю (стаття 8 Закону від 28.11.02р. № 249-IV).
  • Статті 2, 8 та 19 Закону України від 04.12.90р. № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" не передбачають, що завданням державної податкової служби та податкової міліції є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, налагоджування співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері.

За таких умов, на думку Президента АУБ Олександра Сугоняка, наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України від 12.08.03р. № 94/387 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.03р. за № 740/8061) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.03р. № 420-р "Про відрядження осіб начальницького складу податкової міліції до Держфінмоніторингу" слід визнати такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства, та мають бути скасовані.
 
Прес-служба
Асоціації українських банків
т. 559-31-76
presa@aub.com.ua

Додаток 1:

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 12 серпня 2003 року N 94/387 "Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів..." 

Додаток 2:
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про відрядження осіб начальницького складу податкової міліції до Держфінмоніторингу» 

Пошук
НОВИНИ