RSS
20 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ виступає за збереження права банків на відкриття структурних підрозділів у вигляді безбалансових відділень

26.05.2008
Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Володимира Стельмаха та Голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Миколи Азарова з обгрунтуванням необхідності законодавчого закріплення за комерційними банками права на відкриття структурних підрозділів у вигляді безбалансових відділень.
Причиною такого звернення стали пропозиції НБУ виключити з діючого Закону «Про банки і банківську діяльність» визначення термінів “підрозділ банку”, “представництво банку” та  “філія банку”, замість яких пропонується ввести поняття «відокремлений підрозділ». За твердженням НБУ, зазначені зміни направлені на приведення зазначеного Закону у відповідність до норм статті 95 Цивільного кодексу України, згідно якої відокремлені структурні підрозділи банку можуть існувати лише у вигляді філій або представництв.
Проте, наголошують в АУБ, на сьогодні також діють норми статті 64 Господарського кодексу України,  відповідно до яких банки мають право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи і їх діяльність регулюється самим кодексом та іншими законами (наприклад Законом України «Про банки і банківську діяльність»).
Таким чином фактично існує правова колізія у законодавстві щодо видів відокремлених підрозділів, які можуть відкривати суб’єкти господарювання, у тому числі банки. В АУБ переконані, що з прийняттям запропонованих НБУ змін зазначена колізія не тільки не зникне, але й загостриться.
У своєму листі до голів НБУ та парламентського Комітету Президент АУБ наголошує на недоцільності скасування структурних підрозділів банків у вигляді відділень. За його словами, на сьогодні, відповідно до чинних нормативно-правових актів, у банках вже діє понад 10000 відділень, які не мають самостійного балансу. Зокрема тільки в Ощадбанку кількість відділень перевищує 5 тисяч, в інших провідних банках кількість безбалансових установ коливається від однієї до трьох тисяч одиниць. Реалізація ж намірів НБУ вимагатиме перереєстрації цих відділень у філії, що призведе не тільки до додаткових непродуктивних витрат банків (реєстрація в НБУ, виготовлення нових печаток, вивісок, переоформлення договорів тощо), але потребуватиме переналагодження всієї системи рахунків. Зміна реквізитів клієнтів, у свою чергу, вимагатиме реєстрації нових рахунків в податкових органах та доведення їх клієнтом до всіх своїх контрагентів. Зазначена масова зміна рахунків дестабілізує не тільки безпосередньо банківську діяльність, але і всю систему розрахунків між суб’єктами економіки.
В АУБ також наголошують, що навіть, якщо НБУ не вимагатиме одноразової перереєстрації відділень у філії, дія під різними назвами однакових за видами діяльності та повноваженнями підрозділів значно погіршить прозорість структури банків, що, на погляд банків, не відповідає інтересам ані клієнтів та інвесторів банків, ані наглядових органів.
Окрім того в АУБ вважають, що запропоновані НБУ зміни призведуть до того, що до всіх керівників нових відокремлених підрозділів (філій), які будуть створені в наслідок реорганізації відділень, будуть висуватись однакові вимоги - як до керівника банку, не враховуючи при цьому реальних обсягів та переліку виконуваних операцій, що здійснюватимуться такою філією. З огляду на те, що на сьогодні існує проблема забезпечення керівними банківськими кадрами у регіонах України, існуючі відділення не зможуть пройти перереєстрацію із-за відсутності відповідного рівня керівників.
Враховуючи зазначене та з метою усунення правової колізії діяльності відокремлених безбалансових підрозділів банків, у відповідності зі ст. 64 Господарського кодексу України, Президент АУБ звернувся до голів НБУ та парламентського Комітету з пропозиціями щодо внесенні змін до Закону “Про банки і банківську діяльність”.

Прес-служба
Асоціації українських банків
Пошук
НОВИНИ