RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
Регіональні банки за зміну пріоритетів з кредитування споживання на кредитування виробництва

25.02.2008

22-23 лютого у Львові відбулася II-га Міжрегіональна конференція банківських союзів України. Організаторами конференції виступили Асоціація банків Львівщини, Дніпропетровський банківський союз, Кримський банківський союз, Одеський банківський союз, Харківський банківський союз. Конференція проведена за сприяння та участі Асоціації українських банків.

У конференції взяли участь близько 40 представників регіональних банківських установ з різних областей України, а також в.о. голови Львівської облдержадміністрації Валерій П”ятак, міський голова Львова Андрій Садовий, директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ Віра Ричаківська, ректор Університету банківської справи НБУ Тамара Смовженко, президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та інші.

В ході конференції обговорено тенденції розвитку банківської системи в регіонах України і збереження її стабільності. З цієї теми виступили керівники Львівської області та м. Львова, керівники регіональних банківських союзів та керівники банків. Окремо обговорено тему впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в банках України (доповідач: В.Ричаківська, НБУ). З питання підготовки фахівців банківської системи України виступила ректор Університету банківської справи НБУ Тамара Смовженко.

Окрім цього на конференції обговорено питання:

- придбання українських регіональних банків іноземним капіталом як приклад глобалізації;
- фінансування кредитної експансії за рахунок коштів, що залучаються за кордоном, і наслідки цього процесу для стабільності банків;
- пріоритетна орієнтація іноземного капіталу, що інвестується в банки, на роздрібний ринок;
- розвиток регіональних мереж банків і його темпи тощо.

Учасниками конференції підтримані дії, спрямовані на розвиток НСМЕП, наголошено на необхідності прискорення повнофункціональної роботи бюро кредитних історій, запропоновано посилити співпрацю НБУ з АУБ з удосконалення нормативно-правового забезпечення банківської діяльності. Також запропоновано провести всеукраїнську загальнобанківську нараду за участю керівництва НБУ з обговорення підсумків діяльності банків за 2007 рік та перспектив розвитку системи у поточному році.

За підсумками роботи конференції її учасниками прийнято резолюцію. Серед іншого, в резолюції відзначено про необхідність клопотання перед НБУ щодо продовження роботи, спрямованої на подальше зміцнення та забезпечення стабільності розвитку банківської системи, а також внесення змін до законодавства щодо виконавчого провадження з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Учасниками конференції визнано за необхідне всім українським банкам забезпечувати безумовне виконання норм обов”язкового резервування коштів, дотримання економічних нормативів та своєчасного формування у необхідних обсягах резервів за активними операціями. Вирішено продовжити реалізацію заходів щодо поступового збалансування розривів між активами та пасивами за строками виконання.
Окрім цього, на конференції рекомендовано комерційним банкам вносити до договорів, які вони укладають при наданні кредитів позичальникам, третейське застереження.

На конференції банкіри виявили єдність в розумінні необхідності уповільнення темпів зростання рітейлу для перенаправлення кредитних ресурсів зі споживання на кредитування виробництва для мінімізації ризиків національної економіки.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ