RSS
15 Листопад
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за 11 місяців 2007 року”

27.12.2007

27 грудня в  Асоціації українських банків відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за 11 місяців 2007 року”. Вів прес-конференцію Президент АУБ Олександр Сугоняко.

В ході прес-конференції надано аналіз показників роботи банків, для якого АУБ використала баланси 152 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.12.2007 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 115 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2007 року.

Як повідомив Президент АУБ, загальний обсяг активів 152 банків за одинадцять місяців року сягнув 518,676 млрд. грн., що становить 93,68% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 173,25 млрд. грн., або на 59,96%.

Структура активів індикативної групи з початку року зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 68,91% до 71,38% у загальному обсязі активів, міжбанківських кредитів з 6,51% до 7,45%; зменшилися залишки на коррахунках з 9,74% до 7,03%, матеріальні та нематеріальні активи 5,49% до 4,22% та готівка з 3,28% до 2,65% .

За станом на 01.12.2007 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2007 року): 71,38% (68,91%) - кредитний портфель та лізинг; 7,03% (9,74%) -  коррахунки в інших банках; 4,91% (4,36%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,45% (6,51%) - депозити та кредити в інших банках; 4,22% (5,49%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,65% (3,28%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,26% (0,18%) - інвестиції капіталу; 2,09% (1,55%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.12.2007 р. була такою: кредити юридичним особам – 55,27% (59,24%) склали 201,640 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 35,16% (31,95%) – 128,260 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 9,57% (8,81%) – 34,908 млрд. грн.
Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 22,19% до 21,13%, строкових депозитів з 44,34% до 40,23%, зросла частка  залучених коштів банків з 24,70% до 28,65%.
За станом на 01.12.2007 р. вона мала такий вигляд: 21,13% (22,19%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 40‚23% (44,34%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 28‚65% (24,70%) - залучені строкові кошти банків; 2,13% (2,90%)  - коррахунки інших банків; 1,65% (1,61%) - субординована заборгованість;  3,09% (1,53%) - цінні папери власного боргу; 3,12% (2,73%) - інші.

Обсяг  капіталу 152 банків на 01.12.2007 року становив 63 774,3 млн. грн., або 8 568,7 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 39 243,2 млн. грн., або 5 272,7 млн. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.12.2007 року становив 51 149,0 млн. грн. Приріст капіталу цих банків з початку року склав 47,46%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 53,57% і дорівнює 32 379,9 млн. грн. та поточного фінансового результату.

Фінансовий результат за жовтень місяць 152 банків становив 5 470,7 млн. грн. проти 3 582,0 млн. грн. в аналогічному періоді 2006 року. По цих банках середня прибутковість активів станом на 01.12.2007 р. склала 1,06%, проти 1,22% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу –  13,94%, проти 15,34% станом на 01.12.2006 р.

У індикативній групі банків прибуток склав 5 169,7 млн. грн., що на 1 954,40 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2006 року .

За станом на 01.12.2007 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.07 року): 75,40% (74,65%) - процентні, 15,88% (16,76%) - комісійні, 8,72% (8,59%) - інші.

Структура процентних доходів: 49,26(50,69%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 30,18% (23,90% )- від кредитів фізичним особам; 2,53% (3,16%) - від цінних паперів; 13,81% (18,23%) - від операцій з філіями; 4,04% (3,96%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,17% (0,05%) - від інших операцій.

Структура витрат: 52,23% (51,35%) - процентні витрати, 2,74% (2,25%) - комісійні витрати; 31,82% (32,93%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 10,61 % (10,39%) – створення резервів; 2,62% (3,08%) - податок на прибуток.

Структура процентних витрат: 34,84% (34,30%) - за коштами фізичних осіб; 21,95% (29,02%) - за операціями з філіями; 19,34% (12,96%) - за коштами інших банків; 13,70% (15,55%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 3,68% (1,78%) - від цінних паперів; 0,25% (0,42%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,05% (2,00%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,20% (3,96%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків
 

Пошук
НОВИНИ