RSS
18 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ, підтримуючи цілі НБУ з валютної політики, дискутує щодо шляхів її реалізації

21.12.2007

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Володимира Стельмаха з обґрунтуванням необхідності доопрацювання окремих положень Постанови НБУ № 270 “Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” зі змінами, внесеними Постановами НБУ від 22.06.2007 р. №235 та від 27.09.2007 р. № 350. 

Свої зауваження та пропозиції АУБ направила на прохання комерційних банків-членів Асоціації, які повідомили про практичні складнощі при виконанні окремих вимог Постанови.

Зокрема, мова йде про врегулювання питань, пов’язаних із здійсненням банками функцій валютного контролю. В АУБ вважають, що для здійснення передбаченого Постановою контролю за неперевищенням розміру виплат за користування кредитом над максимальними процентними ставками НБУ необхідно розробити конкретну методику цього контролю, передбачивши обов’язок позичальників надавати банку необхідні розрахунки.

Президент АУБ привернув увагу до того, що за фактичної методологічної невизначеності цього порядку можливе довільне трактування вимог Постанови перевіряючими, і вся відповідальність у такому випадку покладатиметься виключно на обслуговуючий банк.

Для врегулювання цього питання АУБ вважає за доцільне визначити конкретну методику та розробити єдиний програмний продукт для використання усіма обслуговуючими банками.

Додаткового опрацювання та конкретизації, вважають в АУБ, потребують і інші питання, пов’язані із застосуванням Положення. Зокрема це стосується порядку видачі реєстраційних свідоцтв, дій банку у разі надходження незареєстрованих кредитних коштів від нерезидентів, реєстрації та контролю за мультивалютними кредитними угодами, контролю за кредитними лініями тощо.

З метою врегулювання проблемних питань в АУБ вважають за доцільне:
- перенести термін введення Постанови НБУ № 235 (призупинити її дію) в частині контрольних функцій обслуговуючого банку до розробки НБУ єдиної методики контролю за неперевищенням розміру фактичних виплат (у накопичувальному порядку) над максимальними процентними ставками та відповідного програмного забезпечення;
- провести в НБУ “круглий стіл” за участі НБУ, АУБ, комерційних банків, інших зацікавлених осіб;
- надати лист-роз”яснення з проблемних питань застосування окремих положень Постанови НБУ № 235;
- створити робочу групу при НБУ для доопрацювання Постанови № 235 щодо деяких  її процедур, регламентів та положень, з приводу яких, банки висловили свої зауваження та пропозиції;
- створити  в НБУ “гарячу лінію” для розгляду і вирішення питань, що стосуються виконання нормативних актів, з відповідним оперативним наданням офіційних роз’яснень НБУ та прозорим їх висвітленням.

Прес-служба
Асоціації українських банків


 

Пошук
НОВИНИ