RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
Підсумки діяльності комерційних банків України за десять місяців 2007 року

30.11.2007

       Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 151 банку. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.11.2007 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 119 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом жовтня 2007 року.
      Загальний обсяг активів 151 банку за десять місяців сягнув 478,183 млрд. грн., що становить 92,1% по банківській системі. По індикативній групі банків активи за місяць зросли на 5,86 млрд. грн., або на 1,38%.
     Структура активів індикативної групи протягом жовтня зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 70,42% до 71,71% у загальному обсязі активів та вкладень у цінні папери з 4,85% до 5,02%; зменшилися залишки на коррахунках з 8,27% до 7,57%, міжбанківських кредитів з 7,13% до 6,27%.
     За станом на 01.11.2007 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.10.2007 року): 71,71% (70,42%) - кредитний портфель та лізинг; 7,57%(8,27%) -  коррахунки в інших банках; 5,02% (4,85%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,27% (7,13%) - депозити та кредити в інших банках; 4,40% (4,38%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,90%(2,71%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,23%(0,21%) - інвестиції капіталу; 1,90%(2,03%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.11.2007 р. була такою: кредити юридичним особам – 55,74%(55,84%) - склали 187,134 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 36,11%(34,85%) – 121,229 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 8,16%(9,31%) – 27,391 млрд. грн.
    Структура зобов’язань за жовтень змінилася. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 21,70% до 21,24%, зросла частка строкових депозитів з 40,71% до 41,09% та залучених коштів банків з 27,03% до 27,12%.
      За станом на 01.11.2007 р. вона мала такий вигляд: 21,24%(21,70%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 41‚09%(40,71%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 27‚12%(27,03%) - залучені строкові кошти банків; 2,08%(2,00%)  - коррахунки інших банків; 1,82%(1,83%) - субординована заборгованість;  3,31%(3,12%) - цінні папери власного боргу; 3,34%(3,61%) - інші.
          Обсяг  капіталу 151 банку на 01.11.2007 року становив 60 598,6 млн. грн., або 8 329,1 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 37 018,2 млн. грн., або 5 088,0 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.11.2007 року становив 48 158,1 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за жовтень склав 4,24%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 4,81% і дорівнює 30 643,1 млн. грн. та фінансового результату.
     Фінансовий результат за жовтень 151 банку становив 4 680,2 млн. грн. проти 3277,975 млн. грн. в аналогічному періоді 2006 року. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.11.2007 р. склала 0,98%, проти 1,18% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу –  12,65%, проти 15,20% станом на 01.11.2006 р.
У індикативній групі банків прибуток склав 4 426,0 млн. грн., що на 1 458,40 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2006 року .
     За станом на 01.11.2007 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.10.07 року): 75,29% (75,31%) - процентні, 15,94% (15,87%) - комісійні, 8,77% (8,82%) - інші.
     Структура процентних доходів: 49,15(49,52%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 30,20% (29,82% )- від кредитів фізичним особам; 2,53% (2,49%) - від цінних паперів; 13,96% (13,88%) - від операцій з філіями; 4,15% (4,27%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,02% (0,02%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 51,83% (51,49%) - процентні витрати, 2,67% (2,61%) - комісійні витрати; 31,88% (31,84%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 11,62 % (11,24%) – створення резервів; 2,39% (2,44%) - податок на прибуток.
     Структура процентних витрат: 34,34% (34,36%) - за коштами фізичних осіб; 21,89% (21,95%) - за операціями з філіями; 19,38% (19,32%) - за коштами інших банків; 13,20% (13,22%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 3,66% (3,51%) - від цінних паперів; 0,26% (0,26%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,06% (2,06%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,22% (5,30%) - за іншими операціями.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків
 

Пошук
НОВИНИ