RSS
17 Січень
     
 
Новини АУБ
АУБ привертає увагу парламентарів до проблем, що гальмують поступ економіки та банківської системи

27.11.2007

27 листопада Асоціація українських банків звернулась до нового депутатського корпусу Верховної Ради України VI скликання зі Зверненням, в якому банкіри привертають увагу парламентарів до проблем стратегічного характеру, що гальмують поступ української економіки та національної банківської системи.

Серед таких проблем, які потребують негайного розв”язання на законодавчому рівні, АУБ назвала:

- забезпечення прав власника, інвестора і кредитора;
- формування національного ринку дешевих і довгострокових ресурсів;
- розвиток фондового ринку і ринку цінних паперів;
- творення земельного ринку;
- демонополізація ринку послуг охорони,  прийняття законів “Про зброю” і “Про охоронну діяльність” та інші.

Як сказано у Зверненні: “АУБ звертається до народних депутатів України – зі своєрідним “наказом виборців” – забезпечити прийняття законів, які б сприяли  розв`язанню окреслених проблем”.

Асоціація українських банків висловила надію, що народні депутати України почують голос ринку, голос банківської спільноти, врахують ці пропозиції при формуванні стратегії національного розвитку новим складом Верховної Ради України і новим Урядом. “Ми сподіваємось, що заклик до діалогу влади і бізнесу перестане бути лише закликом, а стане надійною платформою для спільного вироблення стратегії і принципів подальшого економічного розвитку країни на благо всього народу, що влада почне чути ринок і сприяти його зростанню”, – наголошено у Зверненні АУБ до народних депутатів України.

Прес-служба
Асоціації українських банків


Повний текст Звернення додається:


ЗВЕРНЕННЯ
Асоціації українських банків до народних депутатів України

Період становлення незалежності країни характеризувався складними структурними зрушеннями економічного плану. Пройдено важкий період руйнації примусової та становлення ринкової економіки країни. Цей час відзначався пріоритетом короткострокових цілей над довгостроковими.
Настав час переходу до вироблення довгострокової стратегії поступу країни, визначення  і утвердження базових принципів її життя. Піднятися до цих завдань, на наш погляд, є головним випробуванням нового складу Верховної ради України.
Формування нової влади, яке розпочинається, – це додаткова можливість для суспільства і банківської спільноти, як його частини, заявити про свої очікування від майбутньої влади щодо  розвитку економіки країни.
Асоціація українських банків констатує наявність проблем стратегічного характеру, які гальмують поступ української економіки і банківської системи:

1. Боржник в Україні знаходить всебічну підтримку судової, виконавчої і законодавчої влади. Права власника, інвестора, кредитора нехтуються.
Кричущим прикладом цього факту стало невизнання судом кредиторами дев`яти банків, що кредитували миколаївській “Агроекспорт”.

2. В країні відсутня комплексна державна програма створення умов для забезпечення економіки національними довгостроковими і дешевими фінансовими ресурсами.  Це важливе питання для економіки і для національної безпеки. Його не вирішити виключно за рахунок імпорту іноземного капіталу. Надмірна залежність економіки від зовнішнього фінансування є не менш небезпечною, ніж відома енергетична залежність.
Необмежене використання імпортного каналу забезпечення економіки довгостроковими та дешевими фінансовими ресурсами може наблизитися до критичної межі, за якою стають можливими негативні соціально-політичні наслідки із загрозою для національної безпеки.
У зв’язку з цим розробка та реалізація Комплексної державної програми розвитку внутрішнього ринку довгострокових фінансових ресурсів мають стати одним з першочергових завдань і влади, і бізнесу.

3. Недостатня розвиненість та ліквідність цінних паперів і небанківського фінансового сектору гальмує економічний поступ країни.
Фондовий ринок країни як ефективний інструмент  акумулювання внутрішніх фінансових ресурсів та канал залучення іноземних інвестицій знаходиться в стагнації.
Європейська модель фінансового ринку в країні не запроваджена.

4. Монополізація ринків крупним капіталом з використанням владних важелів є причиною гальмування розвитку малого і середнього бізнесу, монопольно високих цін і низької якості товарів і послуг. Вкрай небезпеченим є зрощення влади і бізнесу, прикладом якого є монополія  Державної служби охорони на ринку надання послуг охорони ДСО при МВС.
Рівний доступ усіх суб’єктів ринку охоронних послуг до вогнепальної нарізної зброї не тільки не погіршить систему безпеки об’єктів охорони, а й значно покращить якість охоронних послуг, забезпечить цінову стабільність за рахунок ринкового, а не монопольно-адміністративного ціноутворення.

5. Однією з головних причин надзвичайно повільного розвитку ринкових відносин у сфері сільського господарства та гальмом на шляху системних зрушень у сфері фінансування сільського господаря є збереження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та відсутність “правил гри” на ринку землі, що перевело його у тіньовий сектор.

6. Інші проблеми (організація валютного ринку, міра присутності іноземного капіталу в капіталі банківської системи, відсутність контролю  і  належного впливу з боку об`єднань суб`єктів ринку на економічну політику влади тощо).

Асоціація українських банків звертається до народних депутатів України - зі своєрідним “наказом виборців” – забезпечити прийняття законів, які б сприяли  розв`язанню окреслених вище проблем, а саме:
1. Для забезпечення права власника, інвестора і кредитора змінити якість відповідних законів, якість судових рішень та їх виконання, утверджуючи в правовому забезпеченні цих сфер такі принципи:
· беззаперечний захист прав кредитора;
· обов`язковість виконання договірних відносин кредитором  і позичальником;
· невідворотність повернення боргу.

2. Для формування національних дешевих і довгострокових ресурсів законодавчо забезпечити:
· розробку і реалізацію Урядом програми поступового і прогнозованого зниження інфляції, демонополізації ринків і забезпечення контролю за цінами підприємств-монополістів;
· систему гарантування довгострокових вкладів населення в небанківських фінансових установах;
· створення стимулів і зняття перешкод розвитку недержавного пенсійного забезпечення та страхового ринку.

3. Для цілеспрямованого розвитку фондового ринку і ринку цінних паперів законодавчо визначити:
· модель ринку;
· шляхи задіяння потенціалу банківської системи для розвитку фондового ринку;
· механізми задіяння потенціалу об`єднань професійних учасників ринку для творення якісного правового поля діяльності суб`єктів ринку.

4. Для розв`язання проблеми гальмування розвитку АПК і творення ринку  землі законодавчо забезпечити:
· створення прозорого і легального ринку землі, перетворивши її у дієвий заставний інструмент;
· задіяння механізму іпотеки на ринку землі;
· захист національних інтересів в питанні використання і продажу землі.

5. Для демонополізації ринку послуг охорони  прийняти закони “Про зброю” і “Про охоронну діяльність”, в яких забезпечити:
· демонополізацію ринку озброєних послуг охорони;
· рівні правові умови діяльності на ринку для всіх його суб`єктів;
· рівний доступ до зброї всіх суб`єктів ринку охорони і інкасації.

6. Прийняти Закон “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, внести зміни до Закону  "Про банки і банківську діяльність", розробити і прийняти Закон “Про організації професійних учасників ринку” та інші.

Асоціація українських банків висловлює впевненість, що політичні сили почують голос ринку, голос банківської спільноти, невід`ємної частини національної економіки, що наші пропозиції будуть враховані при формуванні ефективної стратегії національного розвитку новим складом Верховної Ради України і новим Урядом.
Ми сподіваємось, що заклик до діалогу влади і бізнесу перестане бути лише закликом, а стане надійною платформою для спільного вироблення стратегії і принципів подальшого економічного розвитку країни на благо всього народу.

 

Пошук
НОВИНИ