RSS
20 Січень
     
 
Новини АУБ
МЕМОРАНДУМ про співпрацю з питань охорони між Департаментом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України і Асоціацією українських банків

30.10.2007

29 жовтня 2007 року                                                                м. Київ

Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України в особі Начальника Департаменту Сидоренка С.М., що діє на підставі Положення, і Асоціація українських банків в особі Президента Асоціації Сугоняка О.А., що діє на підставі Статуту, надалі – “Сторони”,

прагнучи:

– становлення і розвитку цивілізованого конкурентного ринку охоронних послуг в Україні за європейськими стандартами, у тому числі і ринку послуг озброєної охорони,
– вироблення взаємовигідних підходів співробітництва між сторонами,
– забезпечення належної охорони банківських установ, безпеки їх персоналу та клієнтів,
– врахування інтересів членів Асоціації українських банків та підпорядкованих Департаменту Державної служби охорони (далі – Департамент ДСО) підрозділів, –

беручи до уваги:

– сформовані господарські відносини між учасниками Асоціації українських банків і підпорядкованими Департаменту ДСО при МВС України підрозділами щодо охорони банківських установ,
– перспективність розвитку взаємовигідних договірних відносин між учасниками Асоціації українських банків і підпорядкованими Департаменту ДСО при МВС України підрозділами,
– потреби в якісному наданні охоронних послуг, постійного розвитку цього напряму діяльності,
– важливість використання сучасних технічних засобів охоронного призначення, покращення професійного рівня персоналу охорони в інтересах підвищення захисту банківських установ,

погодилися спільно працювати на:

– створення цивілізованого конкурентного ринку охоронних послуг в Україні за європейськими стандартами, у тому числі і ринку послуг охорони, озброєної вогнепальною нарізною зброєю;
– опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, що впливають на сферу забезпечення охорони банківських установ, життя і здоров’я працівників, клієнтів з урахуванням інтересів обох сторін;
– вироблення спільних підходів, механізмів, рекомендацій (економічних, технічних тощо) у сфері захисту банківських установ, їх працівників та клієнтів;
– впровадження сучасних технічних засобів охоронного призначення у банківських установах.

Для виконання поставлених цілей, Сторони:

– проводять двосторонні та багатосторонні зустрічі керівників, експертів, організовують проведення нарад, семінарів, конференцій тощо;
– створюють робочі групи для опрацювання законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення охорони банківських установ, їх працівників та клієнтів;
– взаємно інформують щодо розроблення змін до законів та нормативно-правових актів у сфері забезпечення охорони банківських установ, їх працівників та клієнтів; 
– організовують спільні навчання серед фахівців ДСО та учасників Асоціації українських банків, здійснюють обмін досвідом;
– щорічно обговорюють та виробляють спільні позиції щодо визначення цінової політики на наступний рік для банків – клієнтів Державної служби охорони, з урахуванням регіональних особливостей, для чого у жовтні-листопаді кожного року проводять спільні наради та консультації, за результатами яких підписується протокол погодження цінової політики на послуги Державної служби охорони для банків на наступний рік;
– вживають подальші заходи щодо підвищення рівня співробітництва.

Учинено в місті Києві у двох примірниках, кожний українською мовою, які мають однакову силу.

 

За Департамент Державної служби охорони при МВС України ________________ С.М. Сидоренко 

За Асоціацію українських банків_________________ О.А. Сугоняко

 

Пошук
НОВИНИ