RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ і ДДСО при МВС України співпрацюватимуть в питанні охорони банків

29.10.2007

29 жовтня відбулося підписання Меморандуму про співпрацю з питань охорони між Департаментом Державної служби охорони при МВС України і Асоціацією українських банків. В церемонії підписання взяли участь Президент АУБ Олександр Сугоняко та Начальник ДДСО при МВС України генерал-майор Сергій Сидоренко. По завершенню церемонії підписання відбулася прес-конференція.
Як відзначив Президент АУБ, ця подія знаменує собою новий етап взаємовідносин між банківськими установами, АУБ з одного боку, та ДСО з другого.
Протягом тривалого часу в цій сфері панувала напруга. Це ніяк не допомагало вирішенню питань, що стояли перед банківською спільнотою  і ДСО при МВС України.
Вимоги часу потребують від банків нових підходів у вирішенні питань охорони банківських установ, їх співпраці із суб’єктами господарської діяльності, що надають послуги на ринку охоронних послуг, у складі яких особливе місце посідає Державна  служба охорони при МВС України.
Історично склалося, що ДСО займає монопольне становище на ринку охоронних послуг. Але сьогодні в Україні розвиваються процеси щодо створення цивілізованого конкурентного ринку охоронних послуг за європейськими стандартами, у тому числі і ринку послуг охорони, озброєної вогнепальною нарізною зброєю. Поряд з ДСО набирають силу охоронні структури недержавних служб безпеки, зокрема, Української федерації працівників недержавних служб безпеки, що для вирішення спільних з ДСО завдань має велике значення. Тому не випадковим було створення в березні 2007 року Координаційної Ради при МВС України, до складу якої, між інших, увійшли також керівні працівники АУБ та приватних охоронних структур.
Таким чином, був започаткований процес відпрацювання механізмів взаємодії підрозділів ДСО, приватних охоронних структур та АУБ щодо питань на ринку охоронних послуг.
Особливу увагу Асоціація українських банків приділяє взаємовідносинам банків з підрозділами ДСО.
Прикладами плідної співпраці АУБ з ДСО та недержавними охоронними службами є наступне.
У зв’язку з необхідністю оновлення та внесення змін до нормативних документів з питань охорони банківських установ, на початку року Національним банком України був розроблений проект “Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони банків України”, яке було надіслане АУБ та ДСО при МВС України для розгляду та пропозицій.
Для подальшого відпрацювання проекту Положення АУБ була створена робоча група з числа висококваліфікованих працівників комерційних банків з питань охорони, яка на своїх засіданнях, зокрема, за участі працівників НБУ, а також на нарадах в Національному банку України разом з ДСО при МВС України, розглянула внесені комерційними банками пропозиції. АУБ пропозиції банків довела до НБУ і вони були враховані в проекті Положення.
Це питання стало також предметом розгляду і на засіданні Координаційної Ради при МВС України, що відбулося 25.09.2007 року за участі як представників ДСО, так і АУБ. Координаційною Радою при МВС України, членами якої є Президент і Голова Ради АУБ, було прийнято рішення щодо схвалення внесених до проекту Положення змін погоджених з НБУ, АУБ та ДСО при МВС України.
Відпрацьований разом з ДСО при МВС України та НБУ останній варіант проекту Положення був розглянутий на нараді під головуванням Президента АУБ, що відбулася 09.10.2007 р. за участі відповідальних працівників НБУ і членів робочої групи, на якій було відмічено, що погоджені з ДСО при МВС України вимоги, які передбачені проектом Положення, враховують норми Держстандартів, а надані керівникам повноваження дають їм змогу самостійно обирати вид охорони, який забезпечить захист працівників банку та збереження цінностей від злочинних посягань.
На нараді було відзначено, що між АУБ та ДСО при МВС України досягнута домовленість з усіх питань проекту Положення з урахуванням інтересів комерційних банків. Одночасно були обговорені пропозиції щодо подальшої співпраці з ДСО при МВС України з питань забезпечення охорони банківських установ, які в наступному були винесені на розгляд Ради АУБ.
Подальший розгляд відбувся на засіданні Ради АУБ 19.10.2007 року за участі начальника ДДСО при МВС України генерал-майора Сидоренка С.М., де були обговорені питання взаємовідносин та співпраці АУБ з ДДСО з питань охорони банків, розглянуті та погоджені принципи цінової політики ДСО для банків на 2008 рік.
У відповідності до рішень, прийнятих після обговорення вказаних питань на Раді АУБ, з метою формалізації досягнутих домовленостей 29 жовтня підписано Меморандум про співпрацю між АУБ та ДДСО при МВС України та Протокол погодження цінової політики ДСО для банків на 2008 рік, які пропонуються комерційним банкам врахувати при проведенні роботи щодо укладання договорів з ДСО.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ