RSS
17 Лютий
     
 
Новини АУБ
ПРОТОКОЛ погодження принципів цінової політики Державної служби охорони при МВС України для банків на 2008 рік

29.10.2007

Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України в особі Начальника Департаменту Сидоренка С.М., що діє на підставі Положення, і Асоціація українських банків в особі Президента Асоціації Сугоняка О.А., що діє на підставі Статуту, надалі – “Сторони”,
на виконання умов Меморандуму про співпрацю з питань охорони між Департаментом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України і Асоціацією українських банків, підписаного 25 жовтня 2007р. домовились про наступне:
1. З метою недопущення порушення законодавства України щодо захисту економічної конкуренції при наданні послуг з охорони банківським установам, що охороняються підрозділами ДСО, погодити підвищення вартості послуг ДСО з охорони банківських установ та грошових коштів і інших цінностей, що перевозяться представниками банків, у розмірі до 13% від діючих тарифів на момент підписання цього Протоколу по кожному виду окремих послуг, або загальних витрат на всі види послуг, що надаються ДСО, по кожному банку.
Ціна послуг для кожного конкретного банку встановлюється шляхом переговорів суб’єктів договірних відносин згідно з вимогами цивільного та господарського законодавства України. Узгоджена на рівні центральних офісів банків і Департаменту ДСО при МВС України ціна по кожному регіону діє з 01.01.2008 по 31.12.2008 року.
За погодженням керівника банківської установи може встановлюватися для кожного регіону абонентна плата на послуги охорони за допомогою пунктів централізованого спостереження підрозділів ДСО незалежно від часу охорони та кількості встановленої апаратури охоронно-пожежної сигналізації, що обслуговується, за умови самоокупності послуг, що надаються.
2. Ураховуючи, що останнім часом злочинні прояви стають більш кваліфікованими, із застосуванням різноманітних технічних засобів, керівникам банківських установ рекомендувати застосовувати для охорони підпорядкованих установ приймально-контрольні прилади, що використовують криптостійкі протоколи обміну інформації.
3. Установити, що розмір відшкодування підрозділами ДСО прямих збитків, спричинених майну банку внаслідок крадіжки валютних цінностей, які зберігаються у сховищах цінностей, сейфах, що використовуються як сховища цінностей, встановлюється на рівні граничних обсягів, визначених нормативними актами для сховищ певного класу опору.
Розмір відшкодування підрозділами ДСО прямих збитків, спричинених майну банку внаслідок крадіжки валютних цінностей та неналежного виконання ДСО своїх зобов`язань під час охорони валютних цінностей, що перевозяться представниками банку, визначається при укладанні договору на послуги охорони.
4. За зверненнями банків ДСО зобов`язується виділяти наряди (додаткові наряди) для здійснення охорони банківських установ та/або охорони валютних цінностей, що перевозяться представниками банків не пізніше 30 календарних днів з моменту офіційного звернення банків.
5. Протягом 2008 року Департамент Державної служби охорони при МВС України та Асоціація українських банків беруть спільну участь у роботі щодо:
- вироблення загальносистемного підходу до формування цін на послуги ДСО для банків;
- внесення змін до існуючої методики визначення ціни послуг ДСО для банківських установ, у тому числі тих, що впроваджують новітні технічні засоби охоронного призначення.
6. Протокол вступає в дію з 01.01.2008 року і діє до 31.12.2008 року.

За Департамент Державної служби охорони при МВС України   С.М. Сидоренко
 За Асоціацію українських банків      О.А. Сугоняко

Пошук
НОВИНИ