RSS
26 Вересень
     
 
Новини АУБ
ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМУ Про взаємодію професійних учасників фінансового ринку України та координацію зусиль щодо встановлення правил добросовісної реклами фінансових послуг

24.10.2007

Професійні учасники фінансового ринку України, представлені у цьому Меморандумі провідними об’єднаннями фінансових установ,
налагоджуючи конструктивний діалог і співпрацю всіх учасників фінансового ринку задля створення сприятливих умов для його розвитку,
усвідомлюючи спільну відповідальність за розвиток і діяльність в Україні стабільної та надійної фінансової системи,
прагнучи забезпечити атмосферу довіри українських громадян до різних інституцій фінансового сектора та право громадян на власний вибір фінансових послуг, які відповідають їхнім потребам,
керуючись необхідністю поєднання зусиль для запобігання недобросовісній рекламі на ринку фінансових послуг України,
 
СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

1. Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України, що регулює правові відносини у сфері поширення та використання реклами (Закони України «Про рекламу» та «Про захист від недобросовісної конкуренції», тощо) та законодавства України, яке регулює діяльність з надання фінансових послуг.
2. Основною метою співпраці Сторін у рамках цього Меморандуму є:
- вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань запобігання некоректній та недобросовісній рекламі на ринку фінансових послуг;
- вироблення колективних вимог (рекомендацій, стандартів) для рекламування продуктів фінансових ринків для населення, з метою створення атмосфери неприйняття випадків використання  неправомірних маніпуляцій, викривлень, які не відповідають дійсності і можуть зашкодити діловій репутації професійних учасників фінансового ринку.
3. Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, узгодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, Сторони сприятимуть проведенню консультацій, засідань постійно діючої Спільної робочої групи громадських організацій учасників фінансового ринку (далі - СРГ), ініціювати проведення яких може кожна із сторін, які підписали цей Меморандум.
4.  Кожна зі Сторін, за необхідності, виступатиме з ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів щодо запобігання недобросовісній рекламній діяльності.
При підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених питань, Сторони можуть проводити взаємні консультації.
За рішенням Спільної робочої групи для опрацювання окремих питань можуть створюватися тимчасові робочі групи.
5. Сторони зобов’язуються направляти своїх представників для участі у спільних заходах та інформувати членів своїх професійних об’єднань про спільно прийняті рішення.
6. Представниками Сторін – учасниць Меморандуму в СРГ є їхні керівники, а в тимчасових робочих групах можуть бути відповідно до питання, що розглядається, та домовленості сторін також  інші посадові особи.
7. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання.
Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід’ємну частину.
8. Меморандум укладено в м. Києві „___” __________ 2007 року українською мовою у …….примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму має однакову юридичну силу.
9. Цей Меморандум укладений на невизначений термін. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін.
10. Цей Меморандум є відкритим для підписання для всіх професійних  об’єднань, які діють на фінансовому ринку, та для вільного приєднання до нього нових учасників.

Від Української  асоціації  інвестиційного бізнесу

Від Асоціації українських банків

Від Українського Кредитно-Банківського Союзу

Від Ліги страхових організацій

Від Національної асоціації кредитних
спілок України

Від Всеукраїнської асоціації ломбардів

Від Національної асоціації недержавних
пенсійних фондів та адміністраторів НПФ

Від Української асоціації адміністраторів
пенсійних фондів

Пошук
НОВИНИ