RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ та Університет банківської справи НБУ підписали Угоду про співпрацю

22.10.2007

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та ректор Університету банківської справи НБУ Тамара Смовженко підписали Договір про співробітництво.

Відповідно до Договору, сторони  планують об”єднати зусилля та поглибити співпрацю щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для банківської системи України, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників банків, поширення професійних знань у галузі банківництва та використання консультаційних механізмів для обговорення питань розвитку банківської системи України тощо.

Досягнення цієї мети планується за допомогою здійснення спільних заходів. Зокрема Договором передбачено:

- проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів;
- вивчення потреб банківських установ щодо підвищення кваліфікації їх працівників;
- проведення стажування студентів у банківських установах, організації виробничої, навчальної чи переддипломної практики за наявності укладених угод;
- залучення банківських спеціалістів до читання окремих лекцій, проведення семінарських занять, керівництва виробничою практикою, дипломними роботами студентів Університету, рецензування цих робіт;
- стажування науково-педагогічних працівників Університету в банківських установах;
- проведення спільних наукових досліджень і надання висновків з економічних, фінансових та інших питань на замовлення банківських установ;
- опрацювання рекомендацій щодо найбільш актуальних навчальних програм з урахуванням індивідуальних потреб;
- створення творчих наукових колективів з числа найдосвідченіших науково-педагогічних працівників та працівників банківських установ для написання спільних підручників, навчальних посібників, монографій, статей;
- об‘єднання зусиль Університету та Національного центру підготовки банківських працівників України для здійснення безперервного багаторівневого процесу навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників банків та ін.

За словами учасників підписання угоди, забезпечення належної підготовки висококваліфікованих кадрів для національної банківської системи є одним з пріоритетних напрямків діяльності. Співпраця АУБ та Університету банківської справи НБУ є важливим чинником у цьому процесі.  


Прес-служба Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ