Інша інформація:
Робота Юридичного департаменту спрямована на удосконалення правового забезпечення банківської діяльності. Управління розробляє пропозиції та зауваження до проектів законів, зміни до чинного законодавства з питань фінансів та банківської діяльності, пропозиції до проектів нормативних актів НБУ.

Забезпечення взаємодії з органами влади та департаменту, правоохоронними органами, Держфінмоніторингом, Державною службою охорони, Національним банком України, комітетами Верховної Ради України надає можливість об’єктивно відстоювати інтереси банківської системи в правовому полі.

Основними напрямами діяльності департаменту є:
 • аналіз чинних нормативно – правових  актів з точки зору покращення регулювання діяльності банківських установ;
 • підготовка зауважень до законопроектів з питань фінансів і банківської діяльності;
 • участь у подальшому вдосконаленні роботи у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму;
 • підготовка та участь у роботі робочих груп, “круглих столів” та прийняття інших заходів, спрямованих покращення законодавчого регулювання банківської діяльності;
 • підготовка для керівництва Асоціації висновків щодо практики застосування чинного законодавства;
 • опрацювання текстів нормативно – правових актів різної юридичної сили (статутів, договорів, що укладає Асоціація, наказів, положень тощо);
 • представлення інтересів Асоціації та її членів (на їх прохання) у судових органах;
 • надання банкам – членам Асоціації роз’яснень з питань практики застосування чинного законодавства України.
 • здійснення інших заходів, спрямованих на захист та відстоювання інтересів банківської системи.

Українські банки

 • bank.gif
 • bank.jpeg
 • bank.jpg
 • bank.png
 • bank_2.jpg
 • bank_2.png
 • bank_3.jpg
 • bank_4.jpg
 • bank_5.jpg
 • bank_6.jpg
 • bank_7.jpg
 • bank_8.jpg
 • bank_9.jpg
 • bank_10.jpg
 • bank_11.jpg
 • bank_12.jpg
 • bank_13.jpg
 • bank_14.jpg
 • bank_15.jpg
 • bank_16.jpg
 • bank_17.jpg
 • bank_18.jpg
 • bank_19.jpg
 • bank_20.jpg
 • bank_21.jpg
 • bank_22.jpg
 • bank_23.jpg
 • bank_24.jpg
 • bank_25.jpg
 • bank_26.jpg
 • bank_27.jpg
 • bank_28.jpg
 • bank_29.jpg
 • bank_30.jpg
 • bank_31.jpg
 • bank_32.jpg
 • bank_33.jpg
 • bank_34.jpg
 • bank_35.jpg
 • bank_36.jpg
 • bank_38.jpg
 • bank_39.jpg
 • bank_40.jpg
 • bank_41.jpg
 • bank_42.jpg
 • bank_43.jpg
 • bank_44.jpg
 • bank_45.jpg
 • bank_46.jpg
 • bank_47.jpg
 • bank_48.jpg
 • bank_49.jpg
 • bank_50.jpg
 • bank_51.jpg
 • bank_52.jpg
 • bank_53.jpg
 • bank_54.jpg
 • bank_55.jpg
 • bank_56.jpg
 • bank_57.jpg
 • bank_58.jpg
 • bank_59.jpg
 • bank_60.jpg
 • bank_61.jpg
 • bank_62.jpg
 • bank_63.jpg
 • bank_64.jpg
 • bank_65.jpg
 • bank_66.jpg
 • bank_67.jpg
 • bank_68.jpg
 • bank_69.jpg
 • bank_70.jpg
 • bank_71.jpg
 • bank_72.jpg
 • bank_73.jpg
 • bank_74.jpg
 • bank_75.jpg
 • bank_76.jpg
 • bank_77.jpg
 • bank_78.jpg
 • bank_79.jpg
 • bank_80.jpg
 • bank_81.jpg
 • bank_82.jpg

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим