Інша інформація:

Головними завданнями Департаменту є органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання i подання бухгалтерської та податкової звiтностi, органiзацiя збору членських внескiв вiд банкiв - членiв АУБ, планування видаткiв та контроль за виконанням бюджету АУБ.

Основними напрямами дiяльностi департаменту є:

 • ведення бухгалтерського облiку та складання податкової, бухгалтерської та статистичної звiтностi, а також звiтностi до фондiв обов\'язкового соцiального страхування;
 • вивчення законодавчих та iнших нормативних актiв з питань бухгалтерського та податкового облiку;
 • забезпечення своєчасних розрахункiв з бюджетом та позабюджетними фондами, а також за отриманi послуги та матерiальнi цiнностi;
 • розробка проекту бюджету та контроль за його виконанням;
 • нарахування та виплата заробiтної плати;
 • розрахунок розмiрiв членських внескiв для кожного банку - члена АУБ та контроль за надходженням внескiв;
 • пiдготовка та надання Президенту АУБ iнформацiї про фiнансовий стан АУБ.

Українські банки

 • bank.gif
 • bank.jpeg
 • bank.jpg
 • bank.png
 • bank_2.jpg
 • bank_2.png
 • bank_3.jpg
 • bank_4.jpg
 • bank_5.jpg
 • bank_6.jpg
 • bank_7.jpg
 • bank_8.jpg
 • bank_9.jpg
 • bank_10.jpg
 • bank_11.jpg
 • bank_12.jpg
 • bank_13.jpg
 • bank_14.jpg
 • bank_15.jpg
 • bank_16.jpg
 • bank_17.jpg
 • bank_18.jpg
 • bank_19.jpg
 • bank_20.jpg
 • bank_21.jpg
 • bank_22.jpg
 • bank_23.jpg
 • bank_24.jpg
 • bank_25.jpg
 • bank_26.jpg
 • bank_27.jpg
 • bank_28.jpg
 • bank_29.jpg
 • bank_30.jpg
 • bank_31.jpg
 • bank_32.jpg
 • bank_33.jpg
 • bank_34.jpg
 • bank_35.jpg
 • bank_36.jpg
 • bank_38.jpg
 • bank_39.jpg
 • bank_40.jpg
 • bank_41.jpg
 • bank_42.jpg
 • bank_43.jpg
 • bank_44.jpg
 • bank_45.jpg
 • bank_46.jpg
 • bank_47.jpg
 • bank_48.jpg
 • bank_49.jpg
 • bank_50.jpg
 • bank_51.jpg
 • bank_52.jpg
 • bank_53.jpg
 • bank_54.jpg
 • bank_55.jpg
 • bank_56.jpg
 • bank_57.jpg
 • bank_58.jpg
 • bank_59.jpg
 • bank_60.jpg
 • bank_61.jpg
 • bank_62.jpg
 • bank_63.jpg
 • bank_64.jpg
 • bank_65.jpg
 • bank_66.jpg
 • bank_67.jpg
 • bank_68.jpg
 • bank_69.jpg
 • bank_70.jpg
 • bank_71.jpg
 • bank_72.jpg
 • bank_73.jpg
 • bank_74.jpg
 • bank_75.jpg
 • bank_76.jpg
 • bank_77.jpg
 • bank_78.jpg
 • bank_79.jpg
 • bank_80.jpg
 • bank_81.jpg
 • bank_82.jpg

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим